Tag: yomiuri giants

Thyago Vieira Signs with Yomiuri Giants

Now-former White Sox reliever Thyago Vieira will be pitching in Japan next season.